Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
17 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 79/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW do Senatu UKSW o wyrażenie zgody n... 2018-01-16
16 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 78/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa... 2018-01-16
15 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 77/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pani mgr Olgi Kotowskiej 2018-01-16
14 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 76/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia niektórych czynności w postępowaniu o nadanie ty... 2018-01-16
13 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 75/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pan... 2018-01-16
11 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 74/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Leszka M... 2018-01-16
10 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 73/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 stycznia 2018 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego w sprawie nadania Panu mgr. Pawłowi Szymankowi stopnia dokt... 2018-01-16
9 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 72/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 stycznia 2018 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego w sprawie nadania Pani mgr Oldze Kotowskiej stopnia doktora... 2018-01-16