Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
117 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 176/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze ... 2018-06-26
116 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 175/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego i ... 2018-06-26
115 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 174/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pani dr Magdaleny Maksymiuk na stanowisku adiunkta w ... 2018-06-26
114 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 173/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pani mgr Natalii Niklińskiej na stanowisku asystenta ... 2018-06-26
113 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 172/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko ... 2018-06-26
112 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 171/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych 2018-06-26
111 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 170/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profe... 2018-06-26
110 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 169/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych Pani prof. ... 2018-06-26
109 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 168/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani... 2018-06-26
108 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 167/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pan... 2018-06-26