Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
177 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 53/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani... 2018-12-18
176 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 52/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Joanny Karnat 2018-12-18
175 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 51/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stanowiska Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW w przedmiocie projektu Rozporządze... 2018-12-18
174 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 50/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie specjalnych dodatków wydziałowych dla pracowników zatrudnionych na Wydziale Prawa i ... 2018-11-20
173 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 49/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podst... 2018-11-20
172 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 48/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia kalkulacji finansowych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (budżetów)... 2018-11-20
171 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 47/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Karty samooceny Wydziału Prawa i Administracji UKSW za rok akademicki ... 2018-11-20
170 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 46/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii co do wniosku Dziekana o powołanie pracowników WPiA UKSW na stanowi... 2018-11-20
169 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 45/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego kandydata do zatrudnienia na stanowisku pro... 2018-11-20
168 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 44/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego kandydata do zatrudnienia na stanowisku pro... 2018-11-20