Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
157 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 33/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Kwartalnika „Młody Jurysta” 2018-10-16
156 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 32/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Kwartalnika „Człowiek w Cyberprzestrzeni” 2018-10-16
155 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 31/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia postępowań kwalifikacyjnych na stanowisk... 2018-10-16
154 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 30/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Pana dr. Sebastiana Sikorskiego do prowadzenia seminariów dyplomowyc... 2018-10-16
153 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 29/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej... 2018-10-16
152 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 28/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Maci... 2018-10-16
151 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 27/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 5/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 wrześ... 2018-10-16
150 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 26/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pani dr... 2018-10-16
149 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 25/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 października 2018 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pana mgr. Zbigniewa Więckowskiego oraz wyznaczeniu promotora 2018-10-16
148 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 24/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim ... 2018-10-16