Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
118 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 126/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania członków Redakcji Kwartalnika Naukowego Studentów i Doktorantów UKSW „Młody J... 2017-03-14
117 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 125/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie włączenia Pani mgr Agaty Tarnackiej – przedstawicielki doktorantów – w skład Wydziałow... 2017-03-14
116 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 124/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii co do wniosku Dziekana o powołanie Pana prof. dr. hab. Marka Kornata ... 2017-03-14
115 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 123/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Pr... 2017-03-14
114 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 122/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego 2017-03-14
113 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 121/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Karnego 2017-03-14
112 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 120/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego kandydata do zatrudnienia na stanowisku profes... 2017-03-14
111 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 119/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego kandydata do zatrudnienia na stanowisku profes... 2017-03-14
110 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 118/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego kandydata do zatrudnienia na stanowisku profes... 2017-03-14
109 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 117/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego kandydata do zatrudnienia na stanowisku profes... 2017-03-14