Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
64 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 186/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę 151/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 201... 2017-06-06
63 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 185/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia listy wykładów monograficznych i konwersatoriów na kierunkach Prawo, Adminis... 2017-06-06
62 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 184/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana mgr. Wawrzyńca Święcickiego na stanowisku asysten... 2017-06-06
61 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 183/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana mgr. Adama Hertle na stanowisku asystenta w Kated... 2017-06-06
60 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 182/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pani mgr Moniki Floriańczyk-Kardas na stanowisku asyst... 2017-06-06
59 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 181/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska nau... 2017-06-06
58 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 180/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia osób ze stopniem naukowym doktora do prowadzenia seminariów dyplomowych, ... 2017-06-06
57 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 179/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 6 czerwca 2017 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego w sprawie nadania Pani mgr Barbarze Giertych stopnia doktora n... 2017-06-06
56 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 178/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Panu mgr. Marcinowi Gubała stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2017-06-06
55 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 177/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profes... 2017-06-06