Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
100 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 146/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia Pana dr. Marka Rzotkiewicza na stanowisku adiunkta w Kate... 2017-04-25
99 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 145/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia Pana dr. Janusza Wesserlinga na stanowisku adiunkta w Kat... 2017-04-25
98 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 144/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia Pana dr. Mateusz Tchórzewskiego na stanowisku adiunkta w ... 2017-04-25
97 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 143/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia Pana dr. Piotra Zakrzewskiego na stanowisku adiunkta w Ka... 2017-04-25
96 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 142/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Historii S... 2017-04-25
95 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 141/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Karnego 2017-04-25
94 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 140/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa P... 2017-04-25
93 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 139/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa G... 2017-04-25
92 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 138/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Księdzu dr. Mirosławowi Koskowi 2017-04-25
91 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 137/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pa... 2017-04-25