Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
80 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 166/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Po... 2017-05-23
79 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 165/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania sekretarz redakcji czasopisma „Człowiek w cyberprzestrzeni” 2017-05-23
78 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 164/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska nauko... 2017-05-23
77 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 163/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana dr. Kamila Strzępka na stanowisku adiunkta w Katedr... 2017-05-23
76 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 162/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pani dr. Beaty Gessel na stanowisku adiunkta w Katedrze ... 2017-05-23
75 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 161/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana mgr. Piotra Burczaniuka na stanowisku asystenta w K... 2017-05-23
74 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 160/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pani mgr Ewy Płochy na stanowisku asystenta w Katedrze P... 2017-05-23
73 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 159/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana dr. Grzegorza Ocieczka na stanowisku adiunkta w Kat... 2017-05-23
72 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 158/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania opiekunów naukowych na studiach doktoranckich w zakresie prawa 2017-05-23
71 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 157/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 77/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 8 listopa... 2017-05-23