Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
90 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 136/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Krzyszt... 2017-04-25
127 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała 135/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów II-IV roku ... 2017-03-14
126 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała 134/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów I roku stud... 2017-03-14
125 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała 133/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na d... 2017-03-14
124 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała 132/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na d... 2017-03-14
123 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 131/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przenoszenia i uznawania zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uc... 2017-03-14
122 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 130/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW do Senatu UKSW o określenie zasad i tr... 2017-03-14
121 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 129/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW do Senatu UKSW o określenie zasad i tr... 2017-03-14
120 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 128/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki: prawo, ad... 2017-03-14
119 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 127/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Kwartalnika Naukowego Studentów i Doktorantów UKSW „Młody Jur... 2017-03-14