Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
108 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 116/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie stypendiu... 2017-03-14
107 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 115/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana ... 2017-03-14
106 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 114/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Marcina Gu... 2017-03-14
137 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 111/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwycza... 2017-01-17
136 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 110/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie włączenia Pana mgr. Jana Sobiecha – przedstawiciela doktorantów – w skład Wydziałow... 2017-01-17
135 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 109/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie włączenia Pani mgr Anny Chciałowskiej – przedstawicielki doktorantów – w skład Wydz... 2017-01-17
134 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 108/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów Wydziału Prawa i Administracji UKSW do Uniwer... 2017-01-17
133 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 107/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim P... 2017-01-17
132 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 106/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim ... 2017-01-17
131 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 105/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim P... 2017-01-17