Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
100 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 41/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania urlopu naukowego dr. Leonarda Masi 2021-04-26
99 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 40/2021 z 26 kwietnia 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Woźniaka 2021-04-26
98 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 39/2021 z 26 kwietnia 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie nadania stopnia naukowego mgr. Maciejowi Woźniakowi 2021-04-26
97 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 38/2021 z 26 kwietnia 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Woźniaka 2021-04-26
96 2021 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 4/2021 z 26 kwietnia 2021 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwo w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe. 2021-04-26
94 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 19/2021/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzania tematów pr... 2021-04-26
93 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 18/2021/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzania zmiany pro... 2021-04-26
92 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 17/2021/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzania zmiany pro... 2021-04-26
89 2021 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 2/2021 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie przydzielenia środków na badania nauko... 2021-04-23
72 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 11/2021/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2021 roku opinia na temat programu studiów II stopnia na ... 2021-04-20