Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
288 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 13/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Dyplomowania na Wydziale Nauk Humanistycznych 2021-12-07
287 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 31/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie powołania koordynatora do Rady Progr... 2021-12-07
286 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 30/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. promocji ... 2021-12-07
291 2021 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 21/2021 z 6 grudnia 2021 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2021-12-06
285 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 28/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z działalności Wyd... 2021-12-06
284 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 27/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o nowym Regulaminie Dyplomowania na... 2021-12-06
283 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 26/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 47/2020 Rady Wydziału Na... 2021-12-06
282 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 25/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjn... 2021-12-06
272 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 12/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w dniu 6 ... 2021-12-02
276 2021 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 20/2021 z 30 listopada 2021 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie powołania przedstawicieli dyscypliny literaturoznawstwo w Komisji Oceniającej „seminarium state ... 2021-11-30