Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
107 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 45/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 24 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu redakcji czasopisma naukowego „Colloquia Litteraria” 2021-05-24
106 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 44/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie połączenia Katedry Historii Literatury Staropolskiej i Katedry Literatury Polskiego Oświe... 2021-05-24
105 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 43/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Chabiery 2021-05-24
104 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 42/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Jana Falkowskiego i dopuszczenia do publicznej obrony 2021-05-24
103 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 14/2021/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych 2021-05-24
102 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 13/2021/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie upoważnienia dra Ma... 2021-05-24
101 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 12/2021/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie rozstrzygnięcia kon... 2021-05-24
115 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 16/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany trybu przyjmowania na studia stacjona... 2021-05-11
114 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 15/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o zmianach w programie studiów na... 2021-04-26
113 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 14/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o zmianach w programie studiów na... 2021-04-26