Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
17 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 1/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyj... 2021-01-25
16 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 14 grudnia 2020 roku 2021-01-20
15 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 9/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 18 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej 2021-01-18
14 2021 Uchwała Rady Instytutu Uchwała nr 8/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku o upoważnieniu do prowadzenia pracy magisterskiej 2021-01-18
13 2021 Uchwała Rady Instytutu Uchwała nr 7/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 18 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany promotora i uchylenia tematu pracy magisterskiej 2021-01-18
12 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 6/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych 2021-01-18
11 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 5/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie zaopiniowania planu rozwoju naukowego badań w dyscyplinie 2021-01-18
10 2021 Uchwała Rady Instytutu Uchwała nr 4/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Jana Falkowskiego 2021-01-18
9 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 3/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie zaopiniowanie indywidualnego planu badawczego mgr. Rafała Janczarka 2021-01-18
8 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 2/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie rekomendacji w postępowaniu kwalifikacyjnym dr. hab. Pawła Stangreta 2021-01-18