Szczegóły dokumentu

Uchwała nr 46/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie procedury nadawania stopnia doktora osobom, które wszczęły przewód doktorski przed dniem 30 kwietnia 2019 roku