Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
299 2021 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 24/2021 z 28 grudnia 2021 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2021-12-28
298 2021 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 23/2021 z 28 grudnia 2021 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2021-12-28
297 2021 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 22/2021 z 20 grudnia 2021 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2021-12-20
296 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 27/2021/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych 2021-12-20
293 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 33/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Zmiany Progra... 2021-12-16
292 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 32/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Zmiany Progra... 2021-12-16
294 2021 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 40/2021 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wyb... 2021-12-15
295 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 36/2021/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzania tematów pra... 2021-12-13
290 2021 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 10/2021 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie przydzielenia środków na badania n... 2021-12-13
289 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 130/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie zaopiniowania kandydatury doktora na recenzenta pracy magisterskiej 2021-12-07