Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
16 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2020/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Katarzyny Gołos-Dąbrowskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Poetyki Intersemiotycznej i Komparat... 2020-02-27
15 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 9/2020/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Elżbiety Sadoch na stanowisku asystenta w Katedrze Historii Kultury i Muzeologii INoKiR na 1/2 etatu... 2020-02-27
261 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 29/2020 z 24 lutego 2020 w sprawie korekty Uchwały nr 9/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzamin... 2020-02-24
260 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 28/2020 z 24 lutego 2020 w sprawie korekty Uchwały nr 9/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzamin... 2020-02-24
33 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 35/2020 z 24 lutego 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie przyjęcia regulaminu dot. zasad podziału dotacji na badania naukowe w dyscyplinie naukowej litera... 2020-02-24
32 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 34/2020 z 24 lutego 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania Komisji ds.Podziału Środków na Badania Naukowe w Instytucie Literaturoznawstwa UKSW 2020-02-24
31 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 33/2020 z dnia 24 lutego 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo o uchyleniu Uchwały Rady WNH nr 111/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Ste... 2020-02-24
30 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 32/2020 z dnia 24 lutego 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo o uchyleniu Uchwały nr 110/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wysz... 2020-02-24
29 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 31/2020z dnia 24 lutego 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo o uchyleniu Uchwały nr 109/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2020-02-24
28 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 30/2020 z dnia 24 lutego 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo o uchyleniu Uchwały nr 108/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 2 lipca 2018 w sprawie powoł... 2020-02-24