Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
58 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 16/2020/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2020 roku Opinia Rady Dyscypliny o rekomendac... 2020-04-22
57 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 15/2020/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2020 roku Opinia Rady Dyscypliny w sprawie pr... 2020-04-22
56 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 14/2020/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2020 roku Opinia Rady Dyscypliny w sprawie pr... 2020-04-22
55 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 8/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2020 roku Opinia na temat programu studiów II stopnia na kie... 2020-04-17
54 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 7/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2020 roku Opinia na temat programu studiów I stopnia na kier... 2020-04-17
53 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 55a/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 17 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 24 lutego 2020 2020-04-17
52 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 54/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 17 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia tematów prac dyplomowych 2020-04-17
51 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 53/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 17 kwietnia 2020 w sprawie procedury doktoryzowania dla osób, które otworzyły przewód przed 30.04.2019 2020-04-17
24 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 13/2020/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 03 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia tematów pra... 2020-04-03
23 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 12/2020/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 03 kwietnia 2020 roku Opinia w sprawie nowych programów k... 2020-04-03