Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
27 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 27/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia tematów prac dyplomowychprowadzonychw Instytucie Literaturoznawstwa 2020-02-24
13 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 2/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zwołania zebrań wy... 2020-02-24
12 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 1/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Termina... 2020-02-24
11 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 8/2020/NoKiR Rady Dyscypliny NoKiR w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Dyscypliny NoKiR UKSW w Warszawie z dn. 24.02.2020. 2020-02-24
10 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 7/2020/NoKiR Rady Dyscypliny NoKiR w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków finansowych na badania naukowe w dyscyplinie NoKiR, UKSW w Warszawie z dn. 24.02.2020 2020-02-24
9 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 6/2020/NoKiR Rady Dyscypliny NoKiR w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania środków na badania w dyscyplinie NoKiR, UKSW w Warszawie z dnia 24.02.2020 2020-02-24
8 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 5/2020/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii w sprawie upoważnienia dr Anny Krasowskiej do pełnienia funkcji promotora pracy magisterskiej p. Weroniki Jadwigi... 2020-02-24
7 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 4/2020/NoKiR Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych z dnia 24.02.2020 2020-02-24
6 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 3/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie tematów prac dyplomowych 2020-02-03
5 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 2/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków na b... 2020-02-03