Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
50 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 52/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 2 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 2 marca 2020 2020-04-02
49 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 51/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 2 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 20 stycznia 2020 2020-04-02
48 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 50/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 2 kwietnia 2020 roku w sprawie tematów prac dyplomowych 2020-04-02
47 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 49/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku filologia klasyczna 2020-04-02
46 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 48/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania programów studiów na kierunku filologia włoska 2020-04-02
104 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 24/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie opinii o programach studiów na kierunku filo... 2020-03-09
103 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 23/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie opinii o programach studiów na kierunku filo... 2020-03-09
102 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 22/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie opinii na temat limitów przyjęć na studia pr... 2020-03-09
101 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 22/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie opinii na temat limitów przyjęć na studia pr... 2020-03-09
100 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 21/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu Sekretarza Wydziałowej Ko... 2020-03-09