Szczegóły dokumentu

Uchwała nr 49/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku filologia klasyczna