Szczegóły dokumentu

Uchwała nr 48/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania programów studiów na kierunku filologia włoska