Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
76 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 19/2020/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmiany promotora pracy dyplom... 2020-05-25
75 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 18/2020/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dy... 2020-05-25
120 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 67/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 18 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 29 kwietnia 2020 2020-05-18
71 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 66/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 maja 2020 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Jana Falkowskiego 2020-05-18
70 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 65/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 maja 2020 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego (jęz. angielski) w prze... 2020-05-18
69 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 64/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 maja 2020 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w przewodzie do... 2020-05-18
68 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 63/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 maja 2020 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie dokt... 2020-05-18
67 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 62/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 maja 2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Jana Falkowskiego 2020-05-18
66 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 61/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 18 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia tematu pracy dyplomowej 2020-05-18
115 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 35/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2020 r. Opinia w sprawie programów studiów na kierunku filolo... 2020-05-11