Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 9/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia spełnienia przez profesorów i profesorów UKSW wymogów zawartych w § 34 ust. 3 pkt 1-2 i ust. 4 Statutu UKSW, uprawniających do wejścia w skład Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii oraz ustalenia liczby nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami UKSW wchodzących w skład Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii

pozycja 126
rodzaj Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej
data publikacji 2020-06-17
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Wydziałowa komisja wyborcza
tagi wybory nauczyciel akademicki profesor instytut
załączniki