Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
39 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 37/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr A. Mikołajko 2019-03-18
38 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 36/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kierunkowego w przewodzie mgr A. Mikołajko 2019-03-18
37 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 35/2019 w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie mgr A. Mikołajko 2019-03-18
36 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 34/2019 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr A. Mikołajko 2019-03-18
35 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 33/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr K. Przybyły 2019-03-18
34 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 32/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr K. Przybyły 2019-03-18
33 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 31/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kierunkowego w przewodzie doktorskim mgr K. Przybyły 2019-03-18
32 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 30/2019 w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr K. Przybyły 2019-03-18
31 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 29/2019 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr K. Przybyły 2019-03-18
30 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 28/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr Viry Neszew 2019-03-18