Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
29 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 27/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w przewodzie doktorskim mgr Viry Neszew 2019-03-18
28 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 26/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kierunkowego w przewodzie mgr Viry Neszew 2019-03-18
27 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 25/2019 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr Viry Neszew 2019-03-18
26 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 24/2019 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Viry Neszew 2019-03-18
20 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 18/2019 w sprawie powołania Kierownika Katedry Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów 2019-03-18
119 2019 Decyzja Decyzja nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 18.02.2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do RW 2019-02-18
25 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 23/2019 w sprawie wniosku o nadanie pracownikom WNH orderów i odznaczeń państwowych 2019-02-18
24 2019 Uchwała Uchwała nr 22/2019 w sprawie zatrudnienia mgr Doroty Kołodziejczyk na stanowisku asystenta w ramach projektu Uniwersytet 2.0 innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie nr POWER 03.05.00-... 2019-02-18
23 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 21/2019 w sprawie otwarcia postępowania kwalifikacyjnego o przedłużenie zatrudnienia mgr Dorocie Dąbrowskiej na stanowisku asystenta w wymiarze 1/2 etatu 2019-02-18
22 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 20/2019 w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego o awans dla dr. Łukasza Cybulskiego na stanowisko adiunkta w Katedrze Literatury Staropolskiej, retoryk... 2019-02-18