Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
13 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 13/2019 w sprawie włączenia Zakładu Zarządzania Kulturą do Katedry Kultury XX i XXI wieku 2019-01-14
12 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 12/2019 w sprawie otwarcia postępowania kwalifikacyjnego o awans dla dr. Łukasza Cybuskiego na stanowisko adiunkta 2019-01-14
11 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 11/2019 w sprawie otwarcia postępowania kwalifikacyjnego o przedłużenie zatrudnienia dr. Pawła Stangreta 2019-01-14
10 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 10/2019 w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego o przedłużenie zatrudnienia dla dr Julii Krauze na stanowisku asystenta 2019-01-14
9 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 9/2019 w sprawie powołania drugiego promotora w przewodzie mgr E. Sadoch 2019-01-14
8 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 8/2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej w przewodzie mgr E. Sadoch 2019-01-14
7 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 7/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Sadoch 2019-01-14
6 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 6/2019 w sprawie powołania drugiego promotora rozprawy doktorskiej w przewodzie mgr Emilii Przyborowskiej 2019-01-14
5 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 5/2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej w przewodzie mgr Emilii Przyborowskiej 2019-01-14
4 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 4/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Emilii Przyborowskiej 2019-01-14