Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
69 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 67/2019 w sprawie zatrudnienia mgr. Michała Czai na stanowisku asystenta 2019-03-18
68 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 66/2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Katarzyny Gołos-Dąbrowskiej na stanowisku asystenta 2019-03-18
67 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 65/2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Elżbiety Sadoch na stanowisku asystenta 2019-03-18
66 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 64/2019 wsprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. Roberta Perresina na stanowisku asystenta 2019-03-18
65 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 63/2019 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przedłużenia zatrudnienia mgr Magdaleny Partyki na stanowisku asystenta 2019-03-18
64 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 62/2019 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przedłużenia zatrudnienia mgr. Łukasza Kucharczyka 2019-03-18
63 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 61/2019 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego o przedłużenie zatrudnienia dr Anny Wiśnickiej na stanowisku adiunkta w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Muz... 2019-03-18
62 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 60/2019 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego o przedłużenie zatrudnienia dr. prof. UKSW Federico Della Corte na stanowisku profesora wizytującego 2019-03-18
61 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 59/2019 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego o przedłużenie zatrudnienia dr. Raoula Bruni 2019-03-18
60 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 58/2019 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego o przedłużenie zatrudnienia dr Małgorzaty Ślarzyńskiej na stanowisku adiunkta 2019-03-18