Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
232 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 15/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej (filo... 2019-12-09
231 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 14/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej mgr ... 2019-12-09
230 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 13/2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 9 grudnia 2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Marioli Lekszyckiej 2019-12-09
229 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 12/2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 9 grudnia 2019 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana mgr. Piotra Prachnio 2019-12-09
228 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (... 2019-12-09
227 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej (filo... 2019-12-09
226 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 9/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej mgr. ... 2019-12-09
225 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 8/2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 9 grudnia 2019 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Piotra Prachnio 2019-12-09
224 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 7/2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 9 grudnia 2019 w sprawie sprostowania omyłki w temacie rozprawy doktorskiej Pana mgr. Piotra Prachnio 2019-12-09
216 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 7/2019/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie tematów prac dyplomowych 2019-12-09