Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
182 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 177/2019 w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym awansu dr hab. B. Spieralskiej-Kasprzyk na stanowisko profesora nadzwyczajnego 2019-09-23
181 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 176/2019 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego awansu dr hab. Beaty Spieralskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego 2019-09-23
180 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 175/2019 w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawie awansu dr hab. A. Kozłowskiej na stanowsiko profesora nadzwyczajnego 2019-09-23
179 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 174/2019 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w sprawie awansu dr hab. Anny Kozłowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Współczesnego Ję... 2019-09-23
178 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 173/2019 w sprawie owarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zarządzania Kulturą w Katedrze Kultury XX i XXI wieku na WNH UKSW 2019-09-23
177 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 172/2019 w sprawie zatrudnienia dr. Roberto Regagliolo na stanowisku adiunkta w wymiarze pełnego eatatu w Katedrze Języka i Kultury Włoch na WNH UKSW na okres 2 lat 2019-09-23
176 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 171/2019 w sprawie zatrudnienia dr. Onofrio Bellifemine na stanowisku adiunkta w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Języka i Kultury Włoch na WNH UKSW na okres 2 lat 2019-09-23
175 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 170/2019 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji, członka komisji oraz recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Józefa Marii Ruszara 2019-09-23
174 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 169/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Józefa Marii Ruszara 2019-09-23
173 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 168/2019 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Marii Rowińskiej-Szczepaniak 2019-09-23