Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
21 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 19/2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego 2019-02-18
19 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 17/2019 w sprawie przekształcenia Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów w Katedrę 2019-02-18
18 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 16/I/2019 w sprawie powołania Kierownika Katedry Literatury Staropolskiej, Retoryki i Badań nad Biblią 2019-02-18
17 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 15/I/2019 w sprawie zatwierdzenia programu Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego 2019-02-18
16 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 16/2019 w sprawie wniosku o nadanie pracownikom Wydziału Nauk Humanistycznych orderów i odznaczeń państwowych 2019-01-14
15 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 15/2019 w sprawie ponownego uruchomienia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kultury XX i XXI wieku 2019-01-14
14 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 14/2019 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kultury XX i XXI wieku 2019-01-14
13 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 13/2019 w sprawie włączenia Zakładu Zarządzania Kulturą do Katedry Kultury XX i XXI wieku 2019-01-14
12 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 12/2019 w sprawie otwarcia postępowania kwalifikacyjnego o awans dla dr. Łukasza Cybuskiego na stanowisko adiunkta 2019-01-14
11 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 11/2019 w sprawie otwarcia postępowania kwalifikacyjnego o przedłużenie zatrudnienia dr. Pawła Stangreta 2019-01-14