Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
82 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 80/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Kossowskiej 2019-04-08
81 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 79/2019 w sprawie powołania promotora w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Lis-Listwon 2019-04-08
80 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 78/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Lis-Listwon 2019-04-08
79 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 77/2019 w sprawie zatwierdzenia wysokości czesnego i stawek na studiach niestacjonarnych na rok 2019/2020 2019-04-08
78 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 76/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów oraz efektów uczenia się na studiach stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Muzeologia na cyk... 2019-04-08
77 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 75/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów oraz efektów uczenia się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na ki... 2019-04-08
76 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 74/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów oraz efektów uczenia się na studiach stacjonarnych I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Filologia po... 2019-04-08
75 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 73/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów oraz efektów uczenia się na studiach stacjonarnych I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Filologia wł... 2019-04-08
74 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 72/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów oraz efektów uczenia się na studiach stacjonarnych I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Filologia kl... 2019-04-08
73 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 71/2019 w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Filologia włoska 2019-04-08