Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
79 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 77/2019 w sprawie zatwierdzenia wysokości czesnego i stawek na studiach niestacjonarnych na rok 2019/2020 2019-04-08
78 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 76/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów oraz efektów uczenia się na studiach stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Muzeologia na cyk... 2019-04-08
77 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 75/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów oraz efektów uczenia się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na ki... 2019-04-08
76 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 74/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów oraz efektów uczenia się na studiach stacjonarnych I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Filologia po... 2019-04-08
75 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 73/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów oraz efektów uczenia się na studiach stacjonarnych I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Filologia wł... 2019-04-08
74 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 72/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów oraz efektów uczenia się na studiach stacjonarnych I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Filologia kl... 2019-04-08
73 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 71/2019 w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Filologia włoska 2019-04-08
72 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 70/2019 w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów Filologia, specjalność filologia klasyczna na nazwę Filologia klasyczna 2019-04-08
71 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 69/2019 w sprawie określenia limitów miejsc na pierwszy rok dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 2019-03-18
70 2019 Uchwała Uchwała nr 68/2019 w sprawie zatrudnienia mgr Eweliny Pocheć na stanowisku asystenta 2019-03-18