Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
165 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 160/2019 w sprawie upoważnienia dr. M. Kowalskiego do recenzowania pracy magisterskiej p. Mateusza Błaszczyka na studiach niestacjonarnych kierunku Filologia polska 2019-07-01
164 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała rady WNH nr 159/2019 w sprawie upoważnienia dr. M. Kowalskiego do recenzowania pracy magisterskiej p. Oliwii Biedrońskiej na studiach niestacjonarnych na kierunku Fiolologia polska 2019-07-01
163 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 158/2019 w sprawie upoważnienia dr M. Woźniewskiej-Działak do prowadzenia pracy magisterskiej p. Rafała Janczarka na studiach stacjonarnych na kierunku kulturoznawstwo 2019-07-01
162 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 157/2019 w sprawie upoważnienia dr M. Woźniewskiej-Działak do prowadzenia pracy magisterskiej p. Anny Malewskiej na studiach stacjonarnych na kulturoznawstwie 2019-07-01
161 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 156/2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Julii Krause na stanowisku adiunkta w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Języka i Kultury Włoch 2019-07-01
160 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 155/2019 w sprawie nadania mgr Virze Neszew stopnia doktora z wyróżnieniem w dziedzinie nauki humanistyczne w dyscyplinie literaturoznawstwo 2019-07-01
159 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 154/2019 w sprawie nadania p. mgr Virze Neszew stopnia doktora w dziedzinie nauki humanistyczne w dyscyplinie literaturoznawstwo 2019-07-01
158 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 153/2019 w sprawie nadania mgr Agacie Mikołajko stopnia doktora w dziedzinie nauki humanistyczne w dyscyplinie literaturoznawstwo 2019-07-01
157 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 152/2019 w sprawie nadania p. mgr Katarzynie Przybyle stopnia doktora w dziedzinie nauki humanistyczne w dyscyplinie literaturoznawstwo 2019-07-01
156 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 151/2019 w sprawie nadania p. dr Katarzynie Jażdżewskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo 2019-07-01