Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
122 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 117/2019 w sprawie nadania mgr Dorocie Dąbrowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauki humanistyczne w dyscyplinie literaturoznawstwo 2019-05-13
121 2019 Uchwała Uchwałą Rady WNH nr 116/2019 w sprawie nadania dr Joannie Roszak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki humanistyczne w dyscyplinie literaturoznawstwo 2019-05-13
120 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 115/2019 w sprawie uwag do projektu uchwały Senatu UKSW w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe UKSW w Warszawie na rok 2020/2021 2019-05-13
118 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH 114/2019 w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej w przewodzie mgr. Łukasza Tupacza 2019-04-08
117 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 113/2019 w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu kwalifikacyjnym o przedłużenie zatrudnienia dr. Federico Della Corte na stanowisku profesora wizytującego 2019-04-08
116 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 112/2019 w sprawie zmiany opiekuna naukowego doktoranta mgr. Tomasza Kuźmicza 2019-04-08
115 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 111/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Artura Turemki 2019-04-08
114 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 110/2019 w sprawie powołania promotora w przewodzie mgr. Łukasza Tupacza 2019-04-08
113 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 109/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Tupacza 2019-04-08
112 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 108/2019 w sprawie powołania promotora w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Ogieniewskiej-Małeckiej 2019-04-08