Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
65 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 5/11/2020 z dnia 05.11.2020. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej otwarcia konkursu na stanowisko profesora na etacie dydaktyczno-badawczym w Katedrze Psychologii Społecznej. 2020-11-06
64 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 4/11/2020 z dnia 05.11.2020. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta na etacie dydaktycznym w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psych... 2020-11-06
62 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 2/11/2020 z dnia 05.11.2020. sprawie modyfikacji struktury Instytutu Psychologii. 2020-11-06
53 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 1/11/2020 z dnia 05.11.2020. w sprawie stawek na studia podyplomowe "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego" w CEiE na rok akademicki 2020/2021 2020-11-05
57 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania Komisji ds. badań naukowych w Instytucie Psychologii 2020-10-22
56 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w strukturze Instytutu Psychologii UKSW 2020-10-22
54 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dy... 2020-10-22
52 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh z dnia 7 października 2020 r. w sprawie powołania Redakcji czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae 2020-10-13
51 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh z dnia 7 października 2020 r. w sprawie powołania Redakcji czasopisma Studia Philosophiae Christianae 2020-10-13
43 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWCH 2/10/2020 z dnia 01.10.2020 w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego awansu na stanowisko adiunkta dla dr. Marcina Klimskiego. 2020-10-06