Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
161 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Michała Obidzińskiego 2021-12-02
160 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Piotra Szymczaka 2021-12-02
159 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Bereniki Sztandery 2021-12-02
158 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Malickiej 2021-12-02
157 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Lewandowskiej 2021-12-02
156 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Jana Kornaja 2021-12-02
155 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej ks. dr. Marcina Kłosowskiego 2021-12-02
154 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Włodzimierzowi Strusowi w dziedzinie ... 2021-12-02
153 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2021-12-02
152 2021 Decyzja Dziekana POWOŁANIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DOKTORANCKIEJ WYDZIAŁU FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 2021-11-22