Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
86 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WFCH 1/12/2020 z dnia 04.12.2020. w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych "Zarządzanie jakością powietrza" w CEiE na rok akademicki 2020/2021 2020-12-04
95 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa Czapkowskiego 2020-12-04
93 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyrażenia opinii w sprawie składu Redakcji oraz składu Rady Naukowej czasopisma Studia Psychologica: Theoria et Praxis 2020-12-04
92 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania regulaminu czasopisma Studia Psychologica: Theoria et Praxis 2020-12-04
85 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Artura Andrzejuka na promotora doktorantki mgr Natalii Herold 2020-12-04
84 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie wyznaczenia ks. prof. ucz. dr hab. Andrzeja Kobylińskiego na promotora doktorantki mgr Julii Rejewskiej 2020-12-04
83 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie wyznaczenia ks. prof. ucz. dr hab. Andrzeja Kobylińskiego na promotora doktorantki mgr Malwiny Tkacz. 2020-12-04
82 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii o. dr. Michałowi Ziółkowskiemu 2020-12-04
81 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora dla ks. Adama Jeszki 2020-12-04
80 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego studia z filozofii w j. angielskim 2020-12-02