Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
110 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia roku w sprawie opinii na temat przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora dla dr hab. Katarzyny Kucharskiej 2020-12-23
109 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta dla dr Aleksandry Kühn-Dymeckiej 2020-12-23
108 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta dla dr Karola Lewczuka 2020-12-22
107 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta dla mgr Karoliny Rymarczyk 2020-12-22
106 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej p. mgr. Marcina Łyczaka 2020-12-11
105 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych p. mgr. Marcinowi Łyczakowi 2020-12-11
104 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 2 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej czasopisma Studia Psychologica: Theoria et Praxis 2020-12-07
103 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Redakcji czasopisma Studia Psychologica: Theoria et Praxis 2020-12-07
89 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WFCh 3/12/2020 z dnia 04.12.2020. w sprawie przyjęcia na studia I stopnia na pierwszy rok na kierunku Filozofia laureatów konkursu historycznego: „Epoka Prymasa Wyszyńskiego”. 2020-12-04
88 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WFCh 2/12/2020 z dnia 04.12.2020. w sprawie stawek i wysokości czesnego dla studiów podyplomowych "Zarządzanie jakością powietrza" w CEiE na rok akademicki 2020/2021. 2020-12-04