Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
79 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie zatwierdzenia regulaminu czasopisma naukowego „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2020-11-30
74 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 2 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae 2020-11-23
73 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej czasopisma Studia Philosophiae Christianae 2020-11-23
72 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej czasopisma Studia Philosophiae Christianae 2020-11-23
71 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana nr z dnia 13.11.2020 w sprawie powołania zespołu roboczego ds. reformy programu na studiach 1 i 2 stopnia z filozofii 2020-11-20
63 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 3/11/2020 z dnia 05.11.2020. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta na etacie dydaktyczno-badawczym w Centrum Psychologii Międzykultu... 2020-11-06
70 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dziedzinie filozofia mgrowi Maciejowi Papierskiemu 2020-11-05
69 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie dopuszczenia pracy doktorskiej mgra Marcina Łyczaka do publicznej obrony 2020-11-12
68 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie dopuszczenia pracy doktorskiej o. mgra Michała Ziółkowskiego do publicznej obrony 2020-11-12
67 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie wyrażenia opinii nt. składu Rady Naukowej czasopisma Studia Philosophiae Christianae 2020-11-05