Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
169 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 3/11/2023 z dnia 7.12.2023. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na kierunku ... 2023-12-13
170 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 4/12/2023 z dnia 7.12.2023. w sprawie utworzenie kierunku kształcenia Kognitywistyka w Instytucie Filozofii UKSW. 2023-12-10
168 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego mgr Matyldy Łazarczyk 2023-12-07
167 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyróżnienia pracy doktorskiej ks. mgr Adama Grabowskiego 2023-12-07
166 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony doktorskiej mgr Weroniki Wosińskiej w dn. 11.01.2024 2023-12-07
165 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie psychologii ks. mgr Adamowi Grabowskiemu 2023-12-07
164 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie psychologii mgr Anecie Drożdżewicz 2023-12-07
163 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia dr Agnieszce Szymańskiej 2023-12-07
162 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie w opinii na temat otwarcia konkursu na stanowisko asystenta (etat badawczo-dydaktyczny) na zastępstwo 2023-12-07
161 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2023-12-07