Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
6 2019 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Dziekana WFCh w sprawie modyfikacji WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WFCH 2019-12-31
8 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała RDN Psychologia w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. J. Piotrowskiemu 2019-11-21
9 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała RDN Psychologia w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. A. Lubrańskiej 2019-11-07
15 2019 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh w sprawie powołania WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM NA WFCH 2019-11-01
12 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała RDN Psychologia w sprawie wyznaczenia przewodniczącej RDN Psychologia (M. Żemojtel-Piotrowska) 2019-10-17
11 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała RDN Filozofia w sprawie wyznaczenia zastępcy przewodniczącego RDN Filozofia (M. Płotka) 2019-10-17
10 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała RDN Filozofia w sprawie wyznaczenia przewodniczącego RDN Filozofia (G. Bugajak) 2019-10-17
3 2019 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie ustalenia TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH POZA SYSTEMEM STUDIÓW W RAMACH EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ 2019-05-10
2 2019 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie powołania WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 2019-05-10
5 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 2/5/2019 w sprawie potwierdzania na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej efektów uczenia się poza uczelnią 2019-05-09