Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
33 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 9/9/2016 w sprawie utworzenia wydziałowej Komisji ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej 2016-09-22
32 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 8/9/2016 w sprawie utworzenia wydziałowej Komisji ds. kadr naukowych i odznaczeń 2016-09-22
31 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 7/9/2016 w sprawie utworzenia wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia 2016-09-22
30 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 6/9/2016 w sprawie utworzenia Komisji dydaktycznej 2016-09-22
29 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 5/9/2016 w sprawie utworzenia wydziałowej Komisji ds. organizacyjnych i finansowych 2016-09-22
28 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 2/9/2016 w sprawie zatwierdzenia terminów egzaminów dyplomowych na Wydział Filozofii Chrześcijańskiej w roku akademickim 2016/2017 2016-09-22
27 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/9/2016 w sprawie zatwierdzenia planów zajęć na Wydział Filozofii Chrześcijańskiej w roku akademickim 2016/2017 2016-10-22
26 2016 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana Nr 11/16 w sprawie POWOŁANIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ DLA DOKTORANTÓW WYDZIAŁU FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 2016-06-03
25 2016 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana Nr 10/16 w sprawie zmiany PROCEDURY REKRUTACYJNEJ NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. PROGRAM ERASMUS+ SMP, SMPA WYJAZDY STUDENTÓW W CELU ODBYCIA PRAKTYK W INSTYTUCJI... 2016-05-13
22 2016 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Dziekana Nr 8/16 w sprawie PROWADZENIA PRAC MAGISTERSKICH PRZEZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NIEPOSIADAJĄCYCH STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO 2016-05-10