Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
4 2017 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY REJESTRACJI STUDENTÓW NA ZAJĘCIA I DOKONYWANIA PODPIĘĆ PRZEDMIOTÓWW SYSTEMIE USOS NA WFCh 2017-10-02
3 2017 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY DYPLOMOWANIA STUDENTÓW OSTATNICH LAT STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA WFCh 2017-10-02
2 2017 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie dziekana w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk zawodowych na kierunku Ochrona Środowiska 2017-10-02
1 2017 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY PRZEPROWADZANIA ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I OCENY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA WFCh 2017-10-02
11 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/9/2017 w sprawie zatwierdzenia planów zajęć i terminów egzaminów dyplomowych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w roku akademicki... 2017-09-21
5 2017 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie dziekana w sprawie przygotowania, weryfikacji i przyjęcia karty opisu przedmiotu w USOS 2017-06-30
9 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/5/2017 dotycząca zatwierdzenia programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na WFCh 2017-05-11
8 2017 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie ustalenia TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH POZA SYSTEMEM STUDIÓW W RAMACH EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ 2017-04-10
7 2017 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie powołania WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 2017-04-10
12 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 2/3/2017 w sprawie zatwierdzenia wzoru rocznego sprawozdania ze studiów doktoranckich 2017-03-02