Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
43 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia z 9 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Karolowi Lewczukowi w... 2024-05-09
42 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia z 9 maja 2024 roku w sprawie opinii na temat wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora uczelni dla dr hab. Agnieszki Szy... 2024-05-09
41 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia z 9 maja 2024 roku w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2024-05-09
40 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała w sprawie opinii na temat otwarcia konkursu na stanowisko asystenta (etat badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Psychologii UKSW 2024-05-09
39 2024 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie nr 1/2024 dotyczące Regulaminu Nagrody Dyrektora Instytutu Filozofii UKSW z dnia 24 kwietnia 2024 r. 2024-04-25
38 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgra Jakuba Niedźwieckiego 2024-04-05
37 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Darii Ford 2024-04-05
36 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Piotra Bruda 2024-04-05
35 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat zgłoszenia wyróżniającej się pracy doktorskiej do Nagrody Prezesa Rady Ministrów 2024-04-05
34 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie rekomendacji powołania prof. dra hab. Bogdana Zawadzkiego na recenzenta osiągnięcia Zespołu kierowanego przez dra hab. Jana Cieciuch... 2024-04-05