Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
7 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/10/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr 1/4/2016 2018-10-04
1 2018 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WFCh 2018-10-01
8 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 2/9/2018 w sprawie zatwierdzenia planów zajęć i terminów egzaminów dyplomowych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w roku akademicki... 2018-09-20
10 2018 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie dziekana WFCh dotyczące powołania Centrum Psychologii Stosowanej i Centrum Ekologii w Ośrodku Projektowym Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW 2018-07-27
9 2018 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie dziekana WFCh dotyczące powołania Ośrodka Projektowego Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW 2018-07-26
4 2018 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie powołania WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 2018-04-10
3 2018 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie ustalenia TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH POZA SYSTEMEM STUDIÓW W RAMACH EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ 2018-04-10
6 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 2/3/2018 w sprawie potwierdzania na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej efektów uczenia się poza uczelnią 2018-03-01
2 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/3/2018 dotycząca zasad przyjmowania kandydatów z przeniesienia na kierunki studiów, prowadzone na WFCH w roku akademickim 2018/2019 2018-03-01
5 2018 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie ustanowienia REGULAMINU REKRUTACJI NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ: PROGRAM ERASMUS+ - SMS. WYJAZDY STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W CELU ODBYCIA CZĘŚCI ST... 2018-01-26