Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
42 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWCH 1/10/2020 z dnia 01.10.2020 w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego awansu na stanowisko adiunkta dla dr Agnieszki Klimskiej. 2020-10-06
41 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie powołania składu Komisji ds. Badań Naukowych w Instytucie Filozofii 2020-10-03
40 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu nostryfikacyjnym stopnia naukowego doktora dla ks. Adama Jeszki 2020-10-03
39 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu nostryfikacyjnym stopnia naukowego doktora dla ks. Adama Jeszki 2020-10-03
38 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie wyrażenia opinii nt. postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego awansu na stanowisko adiunkta dla dr Agnieszki Klimskiej 2020-10-03
37 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie wyrażenia opinii nt. postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego awansu na stanowisko profesora uczelni dla dra hab. Michała Zembrzuskiego 2020-10-03
36 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie wyrażenia opinii nt. powołania prof. ucz. dra hab. Jana Cieciucha na kierownika studiów doktoranckich (na kierunku filozofia) na WFCH 2020-10-03
35 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie wyrażenia opinii nt. powołania dr hab. prof. ucz. Magdaleny Płotki do Rady Szkoły Doktorskiej UKSW, jako kierownika ścieżki filozofia 2020-10-03
34 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie wyrażenia opinii w sprawie składu Redakcji oraz składu Rady Naukowej czasopisma „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2020-10-03
33 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia UKSW w sprawie wyrażenia opinii ws składu Redakcji czasopisma „Studia Philosophiae Christianae” 2020-10-03