Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
30 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCH 5/09/2020 z dnia 16.09.2020. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu na funkcję prodziekana WFCh dr Włodzimierza Strusa. 2020-09-25
29 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCH 4/09/2020 z dnia 16.09.2020. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu na funkcję prodziekana WFCh dr Grzegorza Embrosa. 2020-09-25
28 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWCH 3/09/2020 z dnia 16.09.2020. z dnia 16.09.2020. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego awansu na stanowisko profesora dla dr hab. Moniki Mynarskiej. 2020-09-17
27 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCH 2/09/2020 z dnia 16.09.2020. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychoterapii. Osoba rekomendowana: mgr Patryk Ł... 2020-09-17
26 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWCH 1/09/2020 z dnia 16.09.2020. w sprawie wyrażenia sprzeciwu Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej wobec braku zgody na rekrutację dodatkową na kierunek filozofia II stopnia. 2020-09-17
50 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie rekomendacji dr hab. Jana Cieciucha, prof. ucz. na funkcję Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2020-09-11
49 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie rekomendacji dr hab. Moniki Mynarskiej na funkcję Kierownika Ścieżki Psychologia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2020-09-11
48 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Szymańskiej w dziedzinie na... 2020-09-11
47 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na stanowisko stypendysty w grancie NCN kierowanym przez dr Petera Jonasona 2020-09-11
46 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychoterapii 2020-09-11