Dokumenty wg tagu: wzory umów

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
233 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne trzeciego ... 2016-06-29
232 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 101/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na stu... 2016-06-29
66 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 66/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad sporządzania umów oraz prowadzenia Centralnego ... 2015-12-14
58 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 58/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia podstawowych wzorów umów do Regulaminu zarządzania p... 2015-11-19
115 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 162/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru umów o warunkach odpłatności za studia stacjon... 2015-10-22
178 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 99/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia pody... 2015-06-25
244 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 155/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne trzecieg... 2014-11-20
58 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 59/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 60/2012 Rektora UKSW z dnia 17 września... 2014-09-30
213 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 124/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Kardynała Stefana ... 2014-09-25
40 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2014 Rektora UKSW z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 39/2011 Rektora UKSW z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatnośc... 2014-06-03