Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 52/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone na studiach oraz wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 347
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2023-09-26
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty doktorant student wzory umów
załączniki