Dokumenty wg tagu: wzory umów

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
163 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 74/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne trzeciego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2014-05-29
158 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 69/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 31/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjon... 2014-05-29
30 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2014 Rektora UKSW z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia zarządzenia Rektora UKSW nr 18/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o... 2014-04-28
120 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2014-03-20
98 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2013 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 6/2008 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad zawierania umów zlecenia,... 2013-01-14
28 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 60/2012 Rektora UKSW z dnia 17 września 2012 r. w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wys... 2012-09-17
50 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2012 Rektora UKSW z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersyt... 2012-06-29
6 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2011 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjona... 2011-12-09
18 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2011 Rektora UKSW z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana W... 2011-09-28
22 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2011 Rektora UKSW z dnia 7 września 2011 r. w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wysz... 2011-09-07