Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne trzeciego stopnia dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 233
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2016-06-23
rok 2016
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia odpłatne odpłatne formy kształcenia usługi edukacyjne wzory umów
załączniki